top of page
vk.jpg

Termografering og reparasjon av varmekabler:

Termografering

 

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke kuldebroer, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Reparasjon av varmekabler

Har du varmekabler som ikke virker? Vår samarbeidspartner Freddy Alund feilsøker og reparerer din varmekabel. Ved feilsøking lokaliseres eksakt feilsted, kabelen taes opp og repareres der feilen er. Oftest holder det med å ta opp 1-3 fliser (20x20) for å gjøre en utbedring. På f.eks ett bad vil denne løsningen koste 1/5 av prisen det vil være å legge nytt gulv med ny varmekabel. Feilsøking utføres på alle typer varmeanlegg, alt fra små bad til store snøsmelteanlegg. Det utarbeides en rapport for jobben samt nødvendig dokumentasjon.

termgrafering.jpg
bottom of page